excavacions, enderrocs, arids, reciclatge de runes, obra publica, transports, moviments de terres, netejes industrials, servei de cuba
 

PERE GIRALT SAGRERA | C/ Trefí s/n - Polígon Ind. Les Brugueres | 17200 Palafrugell (Girona) | T. i F. 972 300 520      I